Pilot

ALLE PILOTER FØDES AV EN DRØM

Helt siden vi mennesker så den første fuglen gli over himmelen, har vi båret på drømmen om å kunne fly. De fleste innser snart sine begrensinger, men heldigvis fins det fortsatt lidenskapelige drømmere som ser et fly og tenker, hva om? Og det er nettopp de mest målrettede av disse drømmerne som er der oppe; i flyene, i cockpit-ene, hvor de daglig sørger for at tusenvis av passasjerer kommer trygt og komfortabelt frem dit de skal.

Det sies at pilotkarrieren starter med en pilotutdanning, men det er ikke helt sant. Alle piloter fødes av en drøm!

Flyselskapene ansetter nyutdannede piloter. Du uteksamineres fra flyskolen, kvalifisert til å fly over hele verden, og etter hvert bli kaptein i flyselskap. Flyprodusenten Boeing estimerer et behov for mer enn 550 000 piloter på verdensbasis de neste 20 årene, så dette er rett tidspunkt for velge en pilotutdanning!

Det tilbys trafikkflygerutdanning på to private flyskoler i Norge. I tillegg tilbys pilotstudiet som en bachelorgrad ved Universitet i Tromsø. Skolenes yrkesutdanningstilbud er godkjent av NOKUT og organisert som fagskolestudium med studielånsrett i Lånekassen.

For å starte på utdanningen som trafikkflyger ved de private flyskolene må du:

 • være over 18 år
 • bestå en flymedisinsk undersøkelse klasse 1
 • bestå skolens opptaksprøver

Det er krav til å kunne fremvise uttømmende politiattest.

Universitetet i Tromsø

Flygerutdanninga ved UiT Norges Arktiske Universitet er en unik mulighet til å bli trafikkflyger. Studiet er Norges eneste offentlig finansierte trafikkflygerutdanning, og gir i tillegg til et CPL-sertifikat en bachelorgrad. Utdanningen er skreddersydd i samarbeid med bransjen, og plasseringen i Nord-Norge gir studentene en unik flyopplæring i arktiske forhold.

Første året er det kun skreddersydde teoretiske fag som danner grunnlaget for bachelor. Dette er fag som f.eks. menneske og teknologi, fysikk, og organisasjon og ledelse i luftfarten. De to neste årene kan man se frem til masse flyving i det vakreste landskapet Norge har å by på. Planlegg flyturer langs hele Norge og lær å fly visuelt eller på instrumenter i et av våre topp moderne Cessna 182T, eller i en av våre tomotors Piper PA-31 Navajo. Tren på nød-prosedyrer i vår ALSIM ALX simulator, der skolens MCCkurs også blir holdt. Opplev nordlyset danse i horisonten mens du flyr VFR-natt over Tromsø.

I tillegg til kvalitetssikret flyge-erfaring får man også fullstendig undervisning i ATPL, som er teori som inngår itrafikkflygersertifikatet. Her blir man undervist i toppmorderne lokaler av skolens instruktører, statsmetrologer, flyveledere, flymekanikere og flere andre svært anerkjente fagpersoner i bransjen. All nødvendig kursing og alle flytimer i regi av UiT i forbindelse med studiet er gratis, og dermed har skolen mulighet til å ta ut maks potensiale i hver enkelt student til å utdanne fremtidige piloter.

Studiet er veldig likt alle andre offentlige studier. Du får lån og stipend i støtte av Lånekassen hele 11 måneder i året. Du søker også på samme måte som andre universitetsstudier via samordnet opptak, selv om opptaksprosessen er noe annerledes. Hvert semester tas det opp 12 nye studenter, og det er opptak 2 ganger iåret, slik at det er 24 nye studieplasser hvert år.

Luftfartsskolen

Luftfartsskolen er en offentlig godkjent flyskole (ATO) som tilbyr trafikkflygerutdanning til fly- og helikoptersertifikater. Skolen ble stiftet i 1972 og har gjennom snart 45 år utdannet et betydelig antall kandidater til norsk og internasjonal luftfart. Luftfartsskolen har sin base på Kjeller flyplass nær Oslo.

Flyprogrammet til den komplette trafikkflygerutdanningen på Kjeller gjennomføres i skolens en-motors og to-motors fly. Deler av programmet gjennomføres i skolens avanserte flysimulator. Skolen har både en- og to-motors flysimulator. Teoriutdanningen og flyprogrammet gjennomføres parallelt gjennom hele utdanningen.

Luftfartsskolen har lang erfaring i kombinert utdanning (blended learning) der nettstudier/CBT, klasseromsundervisning samt flyprogram kombineres. Det stilles strenge krav til fagkompetanse hos faglærerene. Minimum 5 års erfaring fra flyselskap og/eller profesjonsutdanning innen fagfeltet. Skolen er kjent for sin høye kvalitet på lærekreftene. Luftfartsskolen på Kjeller er godkjent av luftfartsmyndighetene som eksamenssenter.

Fagskoleutdanningen fører frem til europeiske trafikkflygersertifikater. Studiet dekker følgende sertifikater og rettigheter: Privatflygersertifikat (PPL), Trafikkflygersertifikat (CPL), Instrumentrettighet (IR ME) og MCC. Ved å oppnå de forskjellige sertifikatene underveis i utdanningen får du den nødvendige trygghet i at tiden og pengene du investerer i utdanningen ikke går tapt ved hendelser som gjør at du må utsette eller avslutte studiene underveis.Utdanningen gir deg til sammen minimum 250 flytimer inklusive MCC-kurset.

Pilot Flight Academy

Hele utdanningen hos Pilot Flight Academy utføres ved skolen på Oslo Lufthavn Sandefjord. Etter fullført studie vil du være kvalifisert til jobb som pilot i flyselskap. Pilot Flight Academy har nye Diamond fly med avanserte instrumenter. Simulatorene er av topp kvalitet, en Boeing 737NG og en Cessna 172. Skolen er åpen for studenter 24/7. Det er et livlig og sosialt studentmiljø ved skolen. På briefingrommet kan studentene møtes til praktisk planlegging av sine flyturer, men det er også et hovedkvarter for studentene og et sosialt rom med utsikt rett ut på rullebanen hvor det trenes og flyselskapene trafikkerer.

Studenter som uteksamineres fra Pilot Flight Academy besitter et internasjonalt EASA CPL(A) IR ME pilotsertifikat med frozen ATPL(A). Dette EASA-sertifikatet er høyt rangert og akseptert blant alle land som et internasjonalt pilotsertifikat i toppsjiktet. Uteksaminerte pilotstudenter er kvalifisert til å starte som styrmann i ethvert flyselskap, til å fly over hele verden, samt etter hvert å bli kaptein i flyselskap.

Fra drøm til virkelighet

Drømmer du om en karriere som trafikkflyger? Yrket er både spennende, krevende og variert. Vi har intervjuet to trafikkflygere.
 • Det tar lang tid før man får lov til å fly!

  Myte

  I pilotutdanningen kan man begynne med flyleksjoner allerede etter kort tid på skolebenken.

 • Du må være et mattegeni for å kunne bli pilot!

  Myte

  Det er ingen formelle krav til matematikk i et flysertifikat, men du må ha interesse for de beregninger og formler som benyttes i planlegging og gjennomføring av flyging.

 • Man må ha fysikk som supermann for å kunne bli pilot

  Myte

  Det er helt vanlige mennesker som blir piloter. Det er krav til normalt god helse. Ta en titt inn i cockpit, og du vil finne vanlige mennesker, som elsker jobben sin.